Operacinių sistemų (Windows ir kt.) perinstaliavimas / perdiegimas

Kai operacinė sistema yra užkrečiama virusais ir yra ištrinami svarbus jos branduolio failai, nelieka kito kelio kaip tik atstatyti originalią operacinę sistemą iš naujo. Tokiu atveju kompiuteris dažniausiai visiškai neiįsijungia (OS neįsikrauna).

Taip pat perrašinėti ar atstatinėti sistemą gali tekti po techninio kompiuterio remonto (pvz. kietojo disko keitimo).

Prieš perrašant operacinę sistemą svarbus klausimas yra ar kompiuteryje yra svarbių duomenų. Jei taip, tai kokius duomenis reikia saugoti. Jeigu kompiuterio kietasis diskas yra nesugedęs, visus svarbius duomenis prieš atlikdami darbus, iškeliame į išorinę laikmeną, kuriuos po operacinės sistemos atstatymo įkeliame atgal. Tačiau visas reikiamas programas tenka diegti iš naujo, konfigūruoti el. pašto klientą ir t.t.

Operacinės sistemos perrašymo meto yra formatuojamas kietasis diskas ir ištrinama visa esama informacija. Diskas yra suskaidomas į atskiras particijas. Po šios paslaugos kompiuteris veikia taip, kaip jis veikė kai buvo naujas, nes yra pašalinamos visos įdiegtos galimai nereikalingos ir kompiuterį apkraunančios programos.

operacinės sistemos atstatymas