Spausdintuvo paruošimas pildymui arba kasetės keitimui

Pirmiausia prieš pradėdami įsitikinkite, kad spausdintuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Atjungę spausdintuvą nuo maitinimo, atidarykite spausdintuvo dangtelį, kad galėtumėte pasiekti spausdintuvo kasetę. Prieš imdamiesi naujos kasetės, būtinai ją švelniai pakratykite, tada atsargiai nuimkite apsauginę juostelę ar įvyniojimą.

Tada įstumkite kasetę į jos lizdą ir prieš uždarydami spausdintuvo dangtelį įsitikinkite, kad ji tinkamai įdėta. Pakeitę kasetę, prijunkite spausdintuvą prie elektros tinklo ir įjunkite jį. Toliau, priklausomai nuo konkretaus spausdintuvo tipo, gali prireikti atlikti kelis sąrankos veiksmus. Instrukcijų, kaip tinkamai nustatyti spausdintuvą po kasetės papildymo ar pakeitimo, ieškokite gamintojo vadove. Kai tai atliksite, vėl galėsite pradėti spausdinti!

Jei bet kuriuo metu atliekant sąrankos procesą kyla sunkumų arba atsiranda klaidų, nedelsdami išjunkite spausdintuvą ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis arba kreipkitės į techninės pagalbos darbuotojus. Svarbu atidžiai laikytis instrukcijų ir atsargiai elgtis su kasetėmis, kad išvengtumėte galimų pažeidimų ar gedimų. Atlikę šiuos veiksmus, galėsite sėkmingai paruošti spausdintuvą pildymui arba kasečių keitimui. Iš naujo nustatę spausdintuvą po naujos kasetės įdiegimo užtikrinsite, kad visada gausite geriausius įmanomus rezultatus!